Recent Posts

Archive

Tags

Er "villet egenskade" en god betegnelse for selvskading?


I den internasjonale diagnosemanualen ICD-10 brukes begrepet "villet egenskade" ("deliberate self-harm") om selvskade. Videre deles det opp i selvskading med suicidal intensjon og selvskading uten suicidal intensjon. En slik inndeling er selvfølgelig viktig. En person som skader seg selv (uavhengig av alvorlighetsgrad) med intensjon om å ta livet sitt, vil trenge en annen oppfølging enn en person som skader seg selv uten selvmordstanker.

Dessverre er det ikke alltid lett å skille hva som er hva. Pasienter kan benekte selvmordstanker for å slippe unna tilsyn, slik at de kan ta livet sitt. Eller de kan si at de har selvmordstanker uten at det egentlig har det, fordi de frykter at de ellers ikke vil få hjelp. Det blir derfor opp til eksperten (gjerne en psykolog eller psykiater) å avgjøre hvorvidt det i det enkelte tilfelle handler om "selvskading med suicidal intensjon" eller "selvskading uten suicidal intensjon" - eller om det ganske enkelt handler om "selvskading med usikker intensjon".

Ettersom eksperten vet at pasienter i noen tilfeller ikke vil fortelle sannheten, vil de alltid ha en viss grad av skepsis til det pasienten forteller selv om sine intensjoner. I de tilfeller der pasienten forsøker å skjule sine selvmordsplaner, er dette bra. I andre tilfeller kan det være uheldig for pasienten, da eksperten kan komme til å overse at pasienten faktisk gjorde et ekte selvmordsforsøk - særlig dersom pasienten nå ser ut til å ha roet seg igjen. Pasienter som trenger oppfølging for selvmordsproblematikk risikerer derfor å forbli uten hjelp - med fare for at det skjer igjen, kanskje med uheldig resultat...

Det er uansett nyttig å skille mellom "med suicidal intensjon" og "uten suicidal intensjon", og begrepet "villet egenskade" viser til at dette er noe som personen har utført mot seg selv, på eget initiativ. Det er ikke noen andre som har påført ham/henne skaden, og det er heller ikke tilfeldigheter eller naturkreftene. Personer som selvskader har dessuten ofte et klart mål for selvskadingen: De skader seg for å slippe å føle på emosjonell smerte, for å føle seg bedre, for å føle noe, for å straffe seg selv, osv.

Det er imidlertid en stor hake ved dette begrepet. Det er nemlig ikke slik at all selvskading er "villet". Det er i hvert fall tre tilfeller dette kan skje:

  • ved dissosiasjon

  • ved psykose

  • under påvirkning av rusmidler

En person som tidvis dissosierer eller har perioder med psykose kan selvfølgelig skade seg selv med vilje - slik som alle andre. Men det skjer dessverre ikke sjelden at personer som mister kontrollen på denne måten, skader seg selv alvorlig. Jeg har gjort det selv en gang - og jeg kan love at det verken var planlagt eller "villet". Ambulansepersonalet fortalte meg at de ofte fraktet verre tilfeller enn meg til legevakta. De hadde stor forståelse for problematikken, og det er bra - for denne typen selvskading er nesten som om noen andre skulle ha påført deg det; men samtidig kan du heller ikke bringes i sikkerhet fra den personen som truer deg - det er jo deg selv.

Problemet med begrepet "villet egenskade" er at det ikke dekker denne typen problematikk, som både er alvorlig og viktig. På engelsk er det mange som derfor dropper ordet "deliberate" (villet), og kun sier "self-harm". På norsk er nok fortsatt "selvskading" (ikke "egenskading") det beste og mest anvendelige begrepet.