Recent Posts

Archive

Tags

"Sterke gutter gråter ikke" - - - Men hva med de sterke jentene?


Vi skylder gjerne på samfunnet og de uskrevne regler om hvordan gutter og jenter skal oppføre seg: Guttene skal være sterke, litt slik som Tarzan, og de skal i hvert fall ikke vise følelser. Når gutter og menn likevel sliter, blir det pekt på hvordan samfunnets harde normkrav bidrar til å undertrykke deres naturlige følelsesliv, ikke minst når det gjelder å gi uttrykk for sorg, savn og smerte.

Mange bygger en mur rundt seg, slik artisten Ruben synger i sangen "Walls":

I've always been a part of those cool kids I don't know pain the way that you know it now Just hear me out

Born as a boy I'm taught to not feel, so I only found a way to suppress it all My walls are tall

Heldigvis har nå mange forsøkt å problematisere denne holdningen og ta avstand fra den. Voksne menn kan også gråte! Ikke noe galt med det!

Helsevesen, media og samfunnet generelt tar nå mer hensyn til at mange gutter og menn har hatt en slik tøff bakgrunn der de ble sosialisert til å undertrykke vonde og vanskelige følelser. De måtte bære mye inni seg. Det er ikke rart at veggene plutselig slår sprekker.

Men hva da med de jenter og damer som har blitt oppdratt på samme måte? Eller som av andre grunner har måttet bygge tilsvarende vegger som de "sterke gutta"?

De "sterke jentene" opplever ikke bare de samme problemene som de "sterke guttene" når det gjelder undertrykte følelser og fortrengt smerte. De mangler den forståelse som samfunnet og helsepersonellet gir de "sterke guttene" fordi normene tilsier at jenter jo har lov til å være følsomme, sensitive, svake og åpne.

Fordommene taler imot de "sterke jentene" slik at de ikke får de samme muligheter som de "sterke guttene" til å komme ut av skallet sitt. Fordommene tror jo at de "sterke jentene" har alt de trenger - for "vær sterk"-normene retter seg jo bare mot gutter, eller hva?

"Sterke gutter gråter ikke" - ikke de "sterke jentene" heller. Bør da ikke de "sterke jentene" møtes på samme måte som de "sterke guttene" når veggene deres slår sprekker? Har ikke de også de samme behov - som alle andre?

Born as a girl I learned to not feel, so I only found a way to suppress it all My walls are tall...