Recent Posts

Archive

Tags

Er schizofreni en kronisk sykdom?


Man trodde lenge det - at schizofreni var en kronisk sykdom, en sykdom man ikke kunne bli frisk av. Slike oppfatninger er som myter og rykter for øvrig; de har lett for å henge igjen som en oppfatning, selv om forskning, beviser og indikasjoner tyder på noe annet. Det kan derfor være greit å gi et lite bidrag til å avskaffe denne myten - og til å nyansere bildet av hva schizofreni egentlig er.

Schizofreni regnes som en alvorlig psykisk sykdom. Den kjennetegnes typisk av vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser (såkalte "positive symptomer"). Pasienten kan høre stemmer, se ting som egentlig ikke er der eller være fast overbevist om at noen forsøker å forgifte maten hans/hennes eller kontrollerer tankene hans/hennes. Atferd og tale kan være vanskelig for andre å henge med på. Pasienten kan også ha perioder med såkalte "negative symptomer", dvs. en følelse av likegyldighet, manglende glede og dårlig konsentrasjon. Hvor ofte en person opplever psykotiske episoder varierer.

Schizofreni er ikke medfødt. Vanligvis oppstår den i 16-25 årsalderen, men kan også komme hos godt voksne. En venninne av meg fortalte om sin mor som hele livet hadde fungert normalt, men samtidig båret mange vonde følelser inni seg. Så en dag tippet det over, hun hallusinerte, fantaserte og snakket usammenhengende om de underligste ting. Dignosen hun fikk var schizofreni. Hun ble satt på medikamenter og fungerte siden relativt greit, men i stressende situasjoner begynte hun gjerne å oppføre seg "underlig" igjen.

Det er vanlig å behandler schizofreni med antipsykotiske legemidler, som sikter mot å få kontroll på symptomene. Dessverre har disse bivirkninger som kan være veldig plagsomme for pasientene. Noen av disse bivirkningene er kortvarige, andre varer lenger. Eksempler kan være munntørrhet, forstoppelse, vektøkning, høyt kolesterol, lavt blodtrykk (og svimmelhet), nedsatt seksuellyst, melk i brystene (også menn), økt fare for diabetes og problemer med muskelstivhet og koordinasjon av bevegelser.

Studier har imidlertid vist at ca 25% av alle med diagnosen schizofreni kun har én sykdomsepisode, mens like mange får et kronisk (livsvarig) forløp. Andre ligger mellom disse (altså mer enn én sykdomsepisode, men ikke nødvendigvis kronisk). Det er altså fullt mulig å fungere i skole/arbeidsliv og leve relativt normalt med en schizofrenidiagnose.

En dansk studie har fulgt opp ca 300 pasienter med diagnosen schizofreni, som hadde psykoser og ble behandlet med antipsykotika. Av disse har 30% klart seg uten medisiner etter ti år - uten å være plaget av psykoser. Dette ville ikke vært mulig dersom schizofreni var en sykdom man måtte leve med resten av livet.

Noen vil imidlertid fortsatt være avhengig av medisiner for å kontrollere psykotiske symptomer eller for å hindre tilbakefall. Danske forskere vil gjøre mer studier slik at man kan få en bedre forståelse av hvem som kan slutte med medisiner. Det er derfor viktig at ingen stanser medikamentell behandling på egenhånd, uten samråd med lege/psykiater.

Les mer om denne forskningen her.