Recent Posts

Archive

Tags

Hva er DPS?


DPS - distrikspsykiatrisk senter - er en del av spesialisthelsetjenesten som gir psykiatrisk hjelp i form av døgntilbud, dagtilbud, poliklinisk behandling og akutte/ ambulante tjenester.

Mindre alvorlige psykiske vansker og lidelser, som f.eks. en mild eller moderat depresjon, kan behandles ved hjelp av råd/veiledning fra fastlegen, mestringskurs eller selvhjelpsmateriale. Ved alvorlig sykdom kan fastlegen henvise videre til DPS for utredning, behandling eller eventuelt innleggelse.

Noe av hensikten med DPS'er har vært å desentralisere behandlingstilbudet, dvs. flytte ansvar for psykisk helsevern og rus fra sykehus til DPS, og gjøre mer behandling poliklinisk og ambulant (istedenfor døgntjenester).

I 2014 var det 78 DPS'er i Norge. Bosted og sykehustilhørighet avgjør hvilket DPS man sokner til. I Oslo er det 5 DPS'er som dekker ulike bydeler.

Ett eksempel: DPS Groruddalen

Ansvar og oppgaver

DPS Groruddalen tilbyr utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år bosatt i bydelene Alna, Stovner og Grorud, samt Nittedal kommune. Tilbudet består blant annet av akutt- og krisetjenester, samtalebehandling/psykoterapi (individuelt og/eller i gruppe), oppsøkende/utadrettet virksomhet og døgnopphold.

DPS Groruddalen består av åtte kliniske seksjoner: fire allmennpoliklinikker, akutteam, seksjon for gruppeterapi, spesialpoliklinikk for psykoselidelser og døgnseksjon. De polikliniske tjenestene er lokalisert på to adresser: Jerikoveien 28 (Lindeberg) og Rosenbergveien 15 (Grorud). Døgntilbudet er lokalisert i Brennaveien 18 (Skytta, Nittedal).

For å få tilbud om utredning eller behandling kreves henvisning fra fastlege eller andre med henvisningsrett (f. eks legevakt, privatpraktiserende spesialister, eller sykehusavdeling). Hver henvisning blir vurdert og prioritert av spesialist i henhold til Helsedirektoratets prioriteringsveileder (psykisk helsevern for voksne).

Ved behandling i poliklinikk må du betale en egenandel for hver timeavtale. Når egenandelene har nådd et tak (egenandelstak 1) får du frikort ut kalenderåret. Ubenyttede timer som ikke er avbestilt innen 24 timer i forkant, må betales.

(Fra: https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-groruddalen)