schizoid.jpg

Schizoid personlighetsforstyrrelse


Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD), som er et klassifikasjons- og diagnosesystem utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO), beskriver schizoid personlighetsforstyrrelse slik:

"Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved tilbaketrekning fra følelsesmessig, sosial og annen kontakt med andre mennesker, med preferanse for indre fantasiliv, individuelle aktiviteter og introspeksjon. Individet har begrenset evne til å uttrykke følelser og til å oppleve glede." (ICD-10, F.60.1).

Personer med schizoid personslighetsforstyrrelse vil typisk fremstå som innadvent og vise lite interesse for andre. Atferdsmønsteret kan typisk være kjennetegnet av:

  • Manglende ønske om eller glede av nære relasjoner (inkludert det å være del av en familie)

  • Valg av fortrinnsvis ensomme aktiviteter

  • Liten eller ingen interesser for seksuelle relasjoner

  • Glede av kun noen få aktiviteter, ev. ingen

  • Mangel på nære venner, unntatt nærmeste familie

  • Tilsynelatende likegyldighet overfor ros og kritikk fra andre

  • Emosjonell kulde, avstand eller avflatethet


Personer med schizoid personlighetsforstyrrelse foretrekker gjerne å tilbringe tiden alene fremfor å sosialisere seg eller være del av en gruppe. De er sjelden på date og forblir ofte ugifte. De kan fungere bra i arbeidslivet dersom de får arbeide alene, men kan få problemer hvis jobben krever kontakt med andre mennesker. De vil som regel ha problemer med å uttrykke følelser, særlig sinne - noe som gir økt inntrykk av likegyldighet og manglende emosjoner. De kan reagere passivt på negative hendelser, og la "drive" fremover i livet uten noe direkte mål.

Schizoid personlighetsforstyrrelse kan behandles med psykoterapi (f.eks. målrettet samtaleterapi eller gruppeterapi), medisiner (ved behov, f.eks. antidepressiva) eller selv-hjelps/støttegrupper.