Forstår du hvorfor du selvskader?

Å forstå hvorfor du selvskader, kan gjøre det lettere å slutte og finne ut hva du trenger for å få det bedre.

Når du skader eller påfører kroppen din smerte med vilje uten å ha til hensikt å ta livet ditt, kalles det «selvskading» eller «villet egenskade». I den senere tid har det blitt økt fokus på at veldig mange selvskader.

Hvis du har selvskadet, er du ikke alene – det er mange der ute som vet hva det handler om og som vil forstå deg!

Selvskading er mest vanlig blant tenåringer, men også voksne selvskader. Noen gjør det én gang, mens andre gjør det flere ganger. Det kan være mange grunner til at noen skader seg. Her følger en oversikt over årsaker som ofte blir oppgitt.

  • Redusere smerten fra vonde følelser eller få en pause fra disse følelsene (f.eks. angst, stress, bunnløs tristhet)

  • Løse vanskeligheter med andre mennesker (f.eks. uenighet med en venn eller kjæreste)

  • Føle meg bedre eller «trøste» meg selv

  • Få kontroll over vanskelige følelser eller situasjoner, slik at jeg kan fungere normalt i hverdagen

  • Uttrykke sinne, frustrasjon eller håpløshet

  • Bli sett eller få hjelp

  • Føle noe (oppleve følelser)

  • Se såret gro (symboliserer at noe kan bli bedre)

  • Straffe meg selv eller føle meg straffet

  • Vet ikke (det bare skjer)


Å finne ut hvorfor du selvskader – hva selvskadingen betyr for deg – er et viktig skritt på veien mot å få det bedre. Hvis du ikke er sikker, kan du få hjelp til å finne ut av det.

Selvskading er ikke en sykdom. Det kan være et symptom på en psykisk lidelse, eller det kan være et uttrykk for at du ikke har det bra nå. Kanskje har du opplevd noe som har gjort det tungt og vanskelig å være deg over lang tid. Det kan ha vært en eller flere store hendelser, eller det kan ha vært gjentatte små hendelser som over tid har gjort det veldig slitsomt.

Mobbing, utestenging, problemer i familien, foreldre med psykisk sykdom eller rusproblemer, ufine kommentarer, prestasjonspress eller det å bli syk kan være slike hendelser som gjør livet utfordrende og smertefullt. Særlig vanskelig blir det hvis man må bære alt dette alene.

Slike ting skal du heller ikke behøve å bære alene. Å sette ord på det som er vanskelig – de vanskelige følelsene, tankene og opplevelsene – kan gjøre det lettere å bære slik at du ikke trenger å skade deg selv for å få det bedre. Ved å dele problemene med andre, kan de bli lettere å håndtere og du kan få støtte og råd om hvordan du kan løse dem.

Det er viktig å holde fast i håpet:
Problemer kan løses, og situasjoner kan forandre seg. Du kan få det bedre!

Hvordan vil andre reagere?

Å skulle fortelle til noen at man selvskader, kan virke skremmende. For hvordan vil de andre reagere? Og hva om de reagerer annerledes enn vi tror – eller håper? Mennesker reagerer ulikt på ting, og det kan være lettere å takle reaksjonen deres hvis vi forstår noe om hvorfor de gjør det de gjør og sier det de sier.

©2017 by Selvskadingshjelpen.
Created with Wix.com