emotion.jpg

Hva er primær dissosiasjon?

Splitting av hukommelsen

Dissosiasjon handler om brudd i forbindelsen mellom tanker, minner, følelser, handlinger og ideer om hvem man er. Du kan lese mer om dette her. Dette innlegget handler om primær dissosiasjon.

Primær dissosiasjon kan oppstå etter en traumatisk opplevelse, f.eks. et overfall, krig eller en naturkatastrofe. Det har da skjedd en strukturell oppsplitting mellom den delen av personligheten som bærer på traumeminnet (en såkalt EP, "emosjonsstyrt delen av personligheten") og den delen av personligheten som går videre med dagliglivet (den såkalte ANP, "tilsynelatende normal del av personligheten").

Den traumatiske hendelsen er lagret i hjernen som fragmenter (ikke-sammenhengende elementer) uten å være bearbeidet. Stimuli som kan minne om deler av hendelsen - f.eks. en bestemt lyd, lukt, smak eller situasjon - kan føre til at personen (via EP) gjenopplever hendelsen følelsesmessig og kroppslig. Det kjennes som om hendelsen finner sted igjen her og nå, og det oppleves gjerne overveldende.

Selv om personen tilsynelatende fungerer greit i hverdagen, kan han/hun slite med vonde gjenopplevelser (f.eks. som flash-backs eller mareritt) og forsøke å unngå steder, gjenstander, situasjoner og annet som minner om den traumatiske hendelsen.

Primær dissosiasjon er den formen for strukturell oppsplitting som finner sted ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Personen veksler da mellom gjenopplevelse (påtrengende minner), økt vaktsomhet og unngåelse.

Slide1.JPG

Ved primær dissosiasjon veksler personen mellom normal fungering og sterke gjenopplevelser av traumet. Dette skyldes at traumeminnet er lagret atskilt (i EP) fra den delen av personligheten som gjør at personen ser ut til å fungere helt normalt i dagliglivet (ANP). Traumeminnet er ikke bearbeidet av ANP, men kan vekkes til live av såkalte "triggere", dvs. stimuli som minner om den traumatiske hendelsen.