dramaq.jpg

Histrionisk personlighetsforstyrrelse


Også kalt dramatiserende, hysterisk eller pykoinfantil personlighetsforstyrrelse.

Det internasjonale klassifikasjons- og diagnosesystemet ICD, som utgis av Verdens helseorganisasjon (WHO), beskriver dramatiserende personlighetsforstyrrelse på følgende måte:

"Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overfladiske og labile følelser, selvdramatisering, teatralske fakter, overdrevne følelsesuttrykk, suggestibilitet, egosentrisitet, selvmedlidenhet, mangel på hensyn til andre, lett sårbare følelser, og vedholdende søking etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet." (ICD-10, F.60.4).

Personer med dramatiserende personlighetsforstyrrelse har en sterkt emosjonell personlighet. De er stadig på søken etter oppmerksomhet og kan føle seg utilpass og nedstemt i situasjoner der de ikke står i fokus. Siden livet deres er fylt av drama, blir de gjerne omtalt som "drama queens". De kan f.eks. kle seg på måter som tiltrekker andres oppmerksomhet, fremstå forførende eller overdrive emojonelle uttrykk når de forteller om hverdagslige hendelser.


Følelsesuttrykkene er imidlertid overfladiske og mangler detaljer, noe som kan gi et inntrykk av at vedkommende ikke er oppriktig. Samtidig kan de skifte hurtig. Personen er gjerne også lett påvirkelige fra andre mennesker eller situasjoner. De har liten tro på egen verdi, og trenger derfor bekreftelse og oppmerksomhet fra andre for å føle seg vel. De kan ha gode soiale ferigheter, som de kan bruke til å manipulere andre slik at de blir i sentrum (f.eks. fremstå som voldsofre i et ekteskap uten egentlig grunn).


Mange med dramatiserende personlighetsforstyrrelse mistrives alene. De er ofte selvsentrert og bryr seg lite om andre. De som er i relasjoner, betrakter ofte forholdene som mer intime enn de i virkeligheten er. De kan likevel ha problemer med å oppnå ekte, nære relasjoner på grunn av atferdsmønsteret sitt.

Venner og bekjente blir ofte pinlig berørt av det overdrevne følelsesuttrykkene. Atferden, som egentlig har som formål å skape bekreftelse og oppmerksomhet, kan derfor føre til det motsatte, noe som kan virke uheldig ettersom personer med dramatiserende personlighetsforstyrrelse gjerne er førlsomme for kritikk, avvisning og nederlag. Dette kan føre til en ond sirkel, der de blir mer dramatiserende, og følgelig mer avvist, og responderer med mer dramatiserende atferd, etc.

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse kan behandles med psykoterapi (samtaleterapi), om tar sikte på å avdekke motiver og frykt som kan ligge til grunn for tanker og atferd, og hjelpe vedkommende til å forholde seg til andre på en mer hensiktsmessig måte. Medikamenter kan eventuelt brukes ved ledsagende angst og/eller depresjon.