Gruppe C

Engstelse

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Gruppe C personlighetsforstyrrelser regnes generelt som milde eller lettere personlighetsforstyrrelser. Dette betyr imidlertid ikke at de ikke kan virke svært hemmende for et normalt hverdagsliv eller at de har et bedre forløp. I gruppe C finner vi unnvikende, avhengig og tvangspreget PF. Felles for disse er at de preges av engstelse eller angst.

Unnvikende personlighetsforstyrrelse

This is your Product Description. Use this space to describe this product in more detail. Add specs, a price, and shipping or return information.

paranoid.jpg
Lab Experiment

Avhengig personlighetsforstyrrelse

This is your Product Description. Use this space to describe this product in more detail. Add specs, a price, and shipping or return information.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

This is your Product Description. Use this space to describe this product in more detail. Add specs, a price, and shipping or return information.

Microscope

©2017 by Selvskadingshjelpen.
Created with Wix.com