schizoid.jpg

Gruppe B

Dramatisk og impulsiv

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Gruppe B personlighetsforstyrrelser regnes som alvorlige. Til denne gruppen regnes dyssosial, borderline og histrionsk PF. Borderline PF blir også kalt emosjonelt ustabil PF og deles gjerne i to typer, impulsiv og ustabil.

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Amoralsk, asosial, antisosial, psykopatisk og sosiopatisk. Manglende empati for andre, aggresjon rettet mot mennesker, dyr, ting, lover og normer. Likegyldig for konsekvenser.

dyssosial.jpg
emosj ustab.jpg

Emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse

This is your Product Description. Use this space to describe this product in more detail. Add specs, a price, and shipping or return information.

Les mer

Histrionisk personlighetsforstyrrelse

Dramatiserende. Sterke emosjoner og søken etter oppmerksomhet. Overfladiske følelsesuttrykk, behov for bekreftelse, følsom for kritikk, avvisning og nederlag.

dramaq.jpg