schizoid.jpg

Gruppe A

Rar eller eksentrisk atferd

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Gruppe A personlighetsforstyrrelser regnes som de mest alvorlige. Her finner vi de "eksentriske" personlighetsforstyrrelsene, dvs. personligheter som gjerne oppfattes som sære/rare og lite omgjengelige. Til gruppen regnes paranoid PF, schizotyp PF og schizoid PF. Schizoty PF ble lenge regnet inn under schizofrenispekteret. Fortsatt vil mange klassifisere schizotyp PF sammen med schizofreni. Her omtales den imidlertid som en personlighetsforstyrrelse.

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Alltid på vakt, mistenksom mot andre, en konstant følelse av at andre forsøker å skade, true eller ødelegge. Vanskelig å tilgi, stadig under press, ofte i krangel.

paranoid.jpg
schizoid.jpg

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Lite interesse for nære relasjoner og seksuelle forhold. Få aktiviteter, om noen, gir glede. Foretrekker ensomhet fremfor sosialt samvær. Emosjonell kulde og få humørendringer.

Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Overtro, mistenksomhet, magisk tenkning. Upassende og underlig atferd, tale og følelser. Sosial engstelse og ubehag, få nære venner utover nærmeste familie.

schizotyp.jpg