Selvskadingshjelpen

Sliter du med selvskading? Eller kjenner noen som gjør det?

På denne nettsiden finner du informasjon om hva selvskading er - og hva det ikke er; tips om hvordan du kan slutte med selvskading; og råd om hvordan du kan møte, hjelpe og støtte dem som sliter med selvskadingsproblematikk - enten det er venner, familiemedlemmer eller andre.

Hvorfor selvskader man? Hvor vanlig er det? Finnes det hjelp? Kan man snakke om slikt? Og hva skal man si?

skygge.jpg
regn.jpg
drukner.jpg
kjæreselvskading2.jpg
barndom2.jpg
diagnoser.jpg
tvang.jpg
turn back time.jpg
dont give up.jpg
vanlig mann.jpg

Hvorfor selvskader jeg?

Om årsaker, forekomst og metoder

Det er ulike grunner til at noen skader seg selv med vilje. Noen vet hvorfor de gjør det, andre er ikke sikre. Her kan du lese mer om hva selvskading er og hva det innebærer, om forekomst og vanlige årsaker.

Selvskader du? - Husk, du er ikke alene!

ikke gi slipp.jpg
fortapt 2.jpg

Avvenning fra selvskading

Du kan slutte. Du kan få hjelp.

Noen selvskader kun en eller noen få ganger. Andre kan bli mer avhengig. Men det er mulig å slutte. Her kan du få tips som kan gjøre det letere å slutte, og du får vite hvor du kan få hjelp.

Selvskading er som røyking. Det kan ta tid å avvenne seg. Men det er mulig!

Kjenner du noen som selvskader?

Hva kan du si og hvordan kan du hjelpe

Det kan være vondt og vanskelig å stå på sidelinjen og se at noen påfører seg selv skade med vilje. Ofte senser man at det handler om smerte eller kan være et rop om hjelp. Men hva kan man gjøre?

Ikke vær redd for å snakke med en som selvskader. At du bryr deg kan redde liv!

hjelp.jpg
ringer i vann.jpg

Vil du vite mer?

Kunnskap om selvskading og psykiske lidelser gjør det enklere å hjelpe - både seg selv og andre

lyn.jpg

Myter om selvskading

Selvskading kan virke skremmende, rart og uforståelig. Uvitenhet åpner for usikkerhet, avstand og misforståelser.
Det er knyttet flere myter til selvskading.
Her kan du lese noen av dem.

angst.jpg

Psykiske vansker og lidelser

Selvskading henger ofte sammen med psykisk smerte og uro. Her kan du få en kort innføring i noen av de vanligste psykiske lidelsene. Selvskading kan være et symptom ved noen av disse.

benk.jpg

Kontakttelefoner og andre ressurser

Sliter du med selvskading eller selvmordstanker, er det viktig å snakke med noen. Det kan være venner, familie, en lærer, helsesøster, kolleger eller fastlegen. Noen ganger kan det være lettere å være anonym.
Her finner du flere du kan kontakte.

Kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer kan du bruke skjemaet under. Vi svarer så raskt vi kan.

Trenger du raskt hjelp, kan du kontakte Kors på halsen: 800 33 321 (man-fre 14-22), 

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) eller Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent).

Thanks for submitting!